Profesori na koje smo ponosni

Jasminka Dupor

direktorica nastave
prof. engleskog jezika

Irena Kormanić

zamjenica direktorice nastave
prof. engleskog jezika

 

Sandra Ognjan

mentorica
prof. njemačkog jezika

Romina Curić

mentorica
prof. njemačkog jezika
prof. engleskog jezika

Danica Papić Koren

mentorica
prof. španjolskog jezika
prof. hindu jezika

Bojana Sošić

mentorica
prof. talijanskog jezika
prof. hrvatskog jezika

Darko Kasanić

mentor
prof. engleskog jezika

Morana Karneluti

prof. engleskog jezika

Maja Mardešić

prof. engleskog jezika

Ivana Marošević Čeh

prof. engleskog jezika

Nikolina Gavrilović

prof. francuskog jezika

Vesna Kudumija

prof. engleskog jezika

prof. njemačkog jezika

Sandra Weitner

prof. engleskog jezika

Ana Kramarić

prof. njemačkog jezika

Sandra Bačura

prof. engleskog jezika

Andrea Gašpar

prof. engleskog jezika
prof. španjolskog jezika

Marin Dolfić

prof. engleskog jezika
prof. ruskog jezika

Sarah Duspara

prof. hrvatskog jezika

Gordana Kosanović

prof. engleskog jezika
prof. talijanskog jezika

Nika Hrašovec

prof. engleskog jezika

Sunčana Fočić Božičković

prof. engleskog jezika

Petra Lovrić

prof. engleskog jezika

Monika Bekić

prof. njemačkog jezika

Snježana Grljušić Kordić

prof. engleskog jezika

Valeria Lihtar

prof. engleskog jezika

Monica Jakšić

prof. francuskog jezika

Mirjana Jemrić

prof. engleskog jezika

Dora Uštulica

prof.engleskog jezika

Iva Sekulić

prof. francuskog jezika

Bernarda Špoljarić

prof. njemačkog jezika

Natalija Kornhauser Mesarić

prof. njemačkog jezika

Marijeta Plemenčić

prof. talijanskog jezika
prof. francuskog jezika

Dubravka Gašparić

prof. talijanskog jezika
prof. španjolskog jezika

Iva Perica

prof.engleskog jezika

Martina Starešina

prof. engleskog jezika
prof. talijanskog jezika

Lucija Grgić

prof. engleskog jezika

Maja Lorković

prof. engleskog jezika

Tatjana Kezele Vengušt

prof. engleskog jezika

Asja Erdelji

prof. njemačkog jezika

Dejana Pacina

prof. hrvatskog jezika

Lara Varjačić

prof. engleskog jezika

Tea Mjedenjak Valešić

prof. engleskog jezika

Kiseljak Mateja

Prof. talijanskog jezika

Prof. francuskog jezika

Ivana Zadro

Prof. hrvatskog jezika

Adriana Ćudina Ružić

Prof. engleskog jezika

Prof. njemačkog jezika