Profesori na koje smo ponosni

Jasminka Dupor

direktorica nastave
prof. engleskog jezika

Irena Kormanić

zamjenica direktorice nastave
prof. engleskog jezika

 

Sandra Ognjan

mentorica
prof. njemačkog jezika

Romina Curić

mentorica
prof. njemačkog jezika
prof. engleskog jezika

Danica Papić Koren

mentorica
prof. španjolskog jezika
prof. hindu jezika

Bojana Sošić

mentorica
prof. talijanskog jezika
prof. hrvatskog jezika

Antonija Kovačec

mentorica
prof. francuskog jezika
prof. engleskog jezika

Darko Kasanić

mentor
prof. engleskog jezika

Valentina Blažinić

mentorica
prof. njemačkog jezika
prof. slovačkog jezika

Sunčana Fočić Božičković

prof. engleskog jezika

Morana Karneluti

prof. engleskog jezika

Gordana Kosanović

prof. engleskog jezika
prof. talijanskog jezika

Maja Mardešić

prof. engleskog jezika

Ivana Marošević Čeh

prof. engleskog jezika

Elena Potapova

prof. engleskog jezika
prof. ruskog jezika

Vesna Kudumija

prof. engleskog jezika
prof. njemačkog jezika

Sandra Weitner

prof. engleskog jezika

Ravijojla Novaković

prof. engleskog jezika
prof. mađarskog jezika

Sandra Bačura

prof. engleskog jezika

Lada Faulend

prof. engleskog jezika

Bernarda Špoljarić

prof. njemačkog jezika

Mirjana Jemrić

prof. engleskog jezika

Andrea Gašpar

prof. engleskog jezika
prof. španjolskog jezika

Marin Dolfić

prof. engleskog jezika
prof. ruskog jezika

Ivana Šimičić

prof. engleskog jezika

Ivana Šalinović

prof. engleskog jezika

Leonarda Blašković

prof. engleskog jezika

Nika Hrašovec

prof. engleskog jezika

Tamara Bosnar - Musija

prof. engleskog jezika

Petra Lovrić

prof. engleskog jezika

Snježana Grljušić Kordić

prof. engleskog jezika

Monika Bekić

prof. njemačkog jezika

Ana Kramarić

prof. njemačkog jezika

Nikolina Gavrilović

prof. francuskog jezika

Monica Jakšić

prof. francuskog jezika
prof. talijanskog jezika