Stručne službe koje se brinu o svemu

Marina Curman

Direktorica
SOVA Varšavska

Maja Tobisch

VD Ravnateljica
SOVA Jezično učilište

Mirjana Rakić

Organizator nastave

Renata Šušak

Direktorica financija

Leona Novačić

Zamjenica ravnateljice

Hrvoje Karić

Glavni na referadi

Snježana Đaković

Referada

Ružica Trohar

Referada i još puno toga

Ivan Banožić

Čovjek za sve zadatke

Dora Krkvarić Ćurić

Trenutno na bolovanju zbog čuvanja trudnoće