Stručne službe koje se brinu o svemu

Marina Curman

Direktorica
SOVA Varšavska d.o.o.

Leona Novačić

Ravnateljica
SOVA Jezično učilište

Renata Šušak

Direktorica financija

Nikolina Gavrilović

Organizatorica nastave

Mirjana Rakić

Organizatorica nastave

Ružica Trohar

Referada i još puno toga

Ivan Banožić

Čovjek za sve zadatke

Hrvoje Karić

Glavni na referadi

Maja Ciglenečki

Referada