Marina Curman

Direktor
SOVA Varšavska

Dora Krkvarić Ćurić

Ravnateljica
SOVA Jezično učilište

Mirjana Rakić

Organizator nastave

Renata Šušak

Financijski direktor

Tena Franjić

Marketing

Hrvoje Karić

Voditelj referade

Ružica Trohar

Referada

Snježana Đaković

Referada

Ivan Banožić

Čovjek za sve zadatke