Stručne službe koje se brinu o svemu

Marina Curman

Direktorica
SOVA Varšavska d.o.o.

Leona Novačić

Ravnateljica
SOVA Jezično učilište

Mirjana Rakić

Organizatorica nastave

Renata Šušak

Direktorica financija

Nikolina Gavrilović

Organizatorica nastave

Hrvoje Karić

Glavni na referadi

Ružica Trohar

Referada i još puno toga

Ivan Banožić

Čovjek za sve zadatke

Snježana Đaković

Referada