Upute za zaštitu od novog coronavirusa

U vremenima kad se svi polako navikavamo na suživot s koronavirusom u svim segmentima društva, poslovanja i svakodnevnog života – Sova je spremna suočiti se sa svim izazovima koje novonastala situacija donosi te smo osigurali sve mjere kako bismo zaštitili naše polaznike, profesore i djelatnike od zaraze i širenja bolesti uzrokovane virusom Korone i nastavili dalje s našim tečajevima bez straha – Sova je “Corona Ready”!

KAKO SE SOVA BRINE O VAMA
mjere zaštite i opreza od zaraze Coronavirusom – COVID 1

Kako se Sova brine o vama i kako nam u tome možete pomoći?

 • Svi polaznici, profesori i djelatnici SOVE kao i svi posjetitelji dezinficiraju ruke dezinfekcijskim sredstvom koje se nalazi na ulazu u sve naše učionice, referadu i ostale prostorije SOVE.
 • Prilikom ulaska u prostorije i učionice Sove, svi polaznici i profesori nose zaštitne (kirurške) maske koje polaznici skidaju u učionici, uz održavanje propisanog razmaka između klupa i polaznika, ili prema najnovijim i najaktualnijim preporukama HZJZ-a o nošenju zaštitnih maski.
 • Polaznici se ne zadržavaju u hodniku na kojemu obavezno svi moraju nositi zaštitne maske. Potičemo sve polaznike na nošenje zaštitnih maski i za vrijeme nastave.
 • U prostorijama referade, boravi najviše do 3 osobe u isto vrijeme, uz najviše 3 djelatnika na referadi i svi su u obavezi nositi zaštitne maske, bez iznimke. Radna mjesta na referadi dodatno su zaštićena plexiglassom.
 • Ako se u referadi SOVE nalazi više od 3 osobe (osim djelatnika SOVE), ostali se mole da pričekaju u hodniku ispred referade, uz propisane mjere opreza i razmaka.
 • Redovito prozračujemo prostorije u kojima se održava nastava i ako vremenske prilike dopuštaju, prozori su otvoreni za vrijeme nastave, uredovnog radnog vremena u uredima, učionicama i na referadi.
 • Održavamo udaljenost od najmanje 1,5 m prilikom kontakta s polaznicima njihovim roditeljima ili starateljima i ostalim kontaktima i prijateljima Sove. Za sve situacije u kojima se propisana udaljenost ne može održati, profesori i djelatnici nose zaštitne maske na licu i ne zadržavaju se u blizini polaznika dulje od 15 minuta, a isto preporučamo i polaznicima.
 • Sve Sovine prostorije – učionice, hodnike, referadu i urede te prostore ispred ulaza u prostorije redovito čistimo, peremo i dezinficiramo, kao i sanitarne čvorove koje dezinficiramo nakon svake uporabe – ostavljamo prostorije u stanju kakvima smo ih zatekli.
 • Učionice se dezinficiraju prije svakog početka nastave. Nakon svakog održanog sata nastave, sve klupe i stolci se dezinficiraju.
 • Eventualni otpatci i smeće odbacuju se u za to predviđene koševe za smeće.
 • Profesori i polaznici ne konzumiraju jela i pića u učionicama. Ako je nužno potrebno, hrana se konzumira u za to predviđenim prostorima (kuhinja) ili izvan Sovinih prostorija, u dogovoru s profesorom ili djelatnikom Sove.
 • Svim profesorima i djelatnicima Sove redovito se prati zdravstveno stanje. Nije im dopušteno ići na veća okupljanja i rizična mjesta te u slučaju razvoja respiratornih problema, povišene temperature ili bilo kakvih simptoma koji mogu označavati sumnju na zarazu Coronavirusom ili bilo kojim drugim virusom ili bolesti, osiguravamo zamjenu za profesora i/ili djelujemo prema preporukama liječnika uz provođenje izolacije i praćenje.
 • U slučaju da polaznik ne dolazi na nastavu najmanje triput zaredom, javlja profesoru o razlogu nedolaska (roditelj/skrbnik).
 • U slučaju potrebe za izolacijom svih polaznika tečaja, nastava je osigurana online.

Sve polaznike, profesore i djelatnike SOVE molimo, pridržavajte se osnovnih mjera zaštite prema preporukama HZJZ-a:

 • Često perite ruke sapunom i vodom ili koristite jednokratne maramice na alkoholnoj bazi,

 • Kad kašljete i kišete prekrijte usta i nos maramicom ili savijenim laktom, maramicu odmah bacite u zatvorenu kantu i operite ruke ili obrišite maramicom na alkoholnoj bazi

 • Nošenje kirurške maske pomaže u smanjenju širenja nekih respiratornih bolesti.

 • Održavajte udaljenost kod kontakta s drugim osobama

 • Održavajte udaljenost (barem jedan metar) između sebe i drugih osoba, posebno onih koji kašlju, kišu ili imaju temperaturu.

 • Izbjegavajte dodirivanje očiju, nosa i usta, pogotovo kada ruke nisu oprane.

 • Ako imate temperaturu, kašalj i otežano disanje, što prije potražite liječničku pomoć.

 • Ako imate blage respiratorne simptome, primjenjujte osnovnu higijenu ruku i respiratornu higijenu te ostanite kod kuće dok se ne oporavite, ako je moguće.

 • Ako imate respiratorne simptome (kašalj, curenje nosa, kratkoću daha) i/ili povišenu temperaturu, obvezno nazovite telefonom svog liječnika ili nadležnog epidemiologa.

 • Prakticirajte opće higijenske mjere nakon kontakta sa životinjama i životinjskim proizvodima.

 • Izbjegavajte konzumiranje sirovih i termički nedovoljno obrađenih namirnica životinjskog porijekla

 • Sa sirovim mesom, mlijekom ili drugim namirnicama životinjskog porijekla postupajte pažljivo, kako biste izbjegli križnu kontaminaciju s nekuhanom hranom, prema dobrim praksama sigurnosti pripreme hrane.